Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / Hej Björn Linde, VD för Ringhals kärnkraftverk!
Björn Linde

Hej Björn Linde, VD för Ringhals kärnkraftverk!

Vad händer på Ringhals under hösten?

- Vi har två revisionsavställningar kvar, för Ringhals 2 och 4, men annars inga större projekt. Vi fortsätter vägen mot produktionsrekord och det ser bra ut!

Hur är det att jobba med avveckling av kärnkraften parallellt med produktionen?

- Självklart hade vi hellre kört vidare, men vi har ju vetat detta sedan 2016. Vi förbereder oss men har lika stort fokus på driften som tidigare. Det är två parallella arbeten, avvecklingsfrågorna drivs i ett separat projekt.

Vad betyder Ringhals för Varbergs kommun enligt dig?

- Jag vet att det betyder mycket. Det skulle märkas rejält om vi inte hade Ringhals kvar, både för anställda givetvis men även för entreprenörer och leverantörer. Jag möter ringhalsare varje gång jag går på stan! Vi har också en bra dialog och regelbundna möten med kommunledningen.

Känner du stöd för Ringhals verksamhet i kommunens näringsliv?

- Absolut. Vi jobbar med många duktiga småföretagare i Varberg och har goda relationer dem. Sen träffar jag andra företagare genom VD-nätverket som NOD arrangerar. Det finns inte mycket tid för nätverkande, men jag gillar formen och innehållet i VD-nätverket och vill förstå marknaden och planerna inför kommande kompetens- och resursbehov.

Hur upplever du företagsklimatet i Varberg generellt?

- Egentligen är det ett gott klimat. Men det brister i infrastrukturen, det finns konkurrens vad gäller lokaler och kompetens vilket kan vara ett hinder till exempel vid nyetableringar.

Vad utmärker dig som företagsledare?

- Jag tänker på helheten. Varje enskild fråga kan motivera sig själv, men det är viktigt att ha ett långsiktigt helhetsperspektiv. Sen värnar jag mycket om personalen, jag lyssnar bra och tänker innan jag svarar.

Vad är den största utmaningen med att leda en så stor organisation?

- Utöver externa medarbetare är vi med båda bolagen ca 2500 anställda. Med så många medarbetare måste man leda via andra strukturer, alla chefer måste få rätt förutsättningar. Kommunikationen är viktig, jag vill att alla ska förstå både branschen och Vattenfall. Då krävs det att man tar sig tid för personalmöten och att förklara.

Vad önskar du för Ringhals del under kommande år?

- Det vore fantastiskt att göra det bästa produktionsåret någonsin och nå 30 TWh, i år är det sista chansen till rekord med alla reaktorerna i drift.

Och vad önskar du för din egen del?

- Hm. Utöver Ringhalsmålen? Det är nog att behålla sommarformen!

Senast ändrad: 2018-09-24