Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
05 april 2018

Företagsbesöksvecka

I veckan som gick var ledande politiker och tjänstemän från Näringslivs- och destinationskontoret ute på intensiva företagsbesöksdagar för att möta näringslivet. Känslan efter veckan är definitivt att vi har ett positivt och välmående näringsliv här i Varberg.

- En tät dialog med företagen är en förutsättning för ett gott företagsklimat i kommunen. De här besöksveckorna är ett bra sätt för kommunledningen att lyssna av hur det är att driva företag i Varberg, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M). Självklart vill vi veta hur företagarna upplever att kontakterna med kommunen fungerar, så att vi kan bli ännu bättre. Vi får också en ovärderlig inblick i ett brett spann av verksamheter, både centralt och på landsbygden.

Ett av företagen som besöktes var Mediateknik som har utvecklat sin verksamhet från kabel-tv på åttiotalet till att byta inriktning, ta vara på de skiftande behoven i samhällsutvecklingen och våga satsa på något nytt trots en tuff konkurrens.

Mediateknik har samarbete med de kommunala bolagen Varberg Energi och Varberg Bostad, men i övrigt inte så mycket kontakt med kommunen. Däremot finns det många kontakter med näringslivet.

Martin på Mediateknik i kundcenter

- Varbergsföretag håller om varandra, tycker Martin Carlstein, VD. Vi har fått största backning och förtroende från näringslivet.
Vi känner också stor tacksamhet och ödmjukhet över varbergarnas stöd, det har gjort att vi står oss i konkurrensen mot de stora jättarna.

Förväntningarna inför veckan var att få ta del av Varbergsföretagens verksamhet och vardag, deras visioner och vilka utmaningar de har framför sig. En annan ytterst viktig del i besöken är för oss att få veta hur kontakterna med kommunen fungerar. Alla synpunkter och behov blir ett viktigt underlag för oss i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Varberg.

Med företagsklimat menas hur det är att driva företag i Varberg och hur samverkan med andra företag och kommunen fungerar. För att skapa ett gott företagsklimat behöver vi ha en kontinuerlig dialog med näringslivet och lyssna av hur det är att vara företagare i Varberg.

- Vi blev inspirerade av hur man jobbar framgångsrikt med företagsbesök i Växjö och provade deras modell, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör på NOD. Även om vi har kontinuerlig kontakt med näringslivet under året, ger några veckor med fokus på besök en bra helhetsbild av läget. Vårt uppdrag är att underlätta i företagarnas vardag, och då behöver vi känna till deras behov och vilka utmaningar de står inför.

Utöver att företagen har berättat mycket intressant om sina verksamheter så tar vi också med oss de synpunkter som de fått chansen att skicka med. Många upplever att kompetensbristen är en stor utmaning men också åtkomsten till mer mark att etablera eller växa på.

Annat som lyftes under dessa dagar var värdet av en bra skola och fler boendemöjligheter för att kommunen i sin helhet ska vara bra att bo, leva och verka i, bättre kollektiv-förbindelser med Varberg Nord och fiskenäringens behov av att få hjälp med att starta ett samförvaltningsorgan för att få kommunens stöd i att påverka nationella myndigheter för att kunna bevara ett hållbart fiske i våra mindre fiskelägen.

- Man kan konstatera att näringslivet på det stora hela är nöjda med kontakterna med kommunen. Det har varit en väldigt positiv vecka där vi tar med oss både inspiration, bra feedback och bra tips på förbättringsområden, säger Martin Andersson.

Stort tack från oss på NOD för att ni generöst delat med er av er tid och era synpunkter. Vi uppskattar verkligen det positiva mottagande vi fått av er denna vecka!

Senast ändrad: 2018-08-15