05 april 2018

En milstolpe i projekt Varbergstunneln

Nu har båda detaljplanerna, som krävs för bygget av Varbergstunneln, vunnit laga kraft. En viktig leverans från Varbergs kommun till Trafikverket, som ska bygga tunneln och dubbelspåret.

De överklaganden som lämnats in avslogs nu i mars av Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanen för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, vann därmed laga kraft den 11 januari 2018 medan detaljplanen för bergtunneldelen vann laga kraft den 17 januari.

- Arbetet med detaljplanerna för Västkustbanan genom Varberg har varit ett omfattande arbete som har pågått sedan 2014. Det har varit ett fantastiskt samarbete mellan många olika kompetenser där samtliga har bidragit till helheten. Det känns gott att vi snart kan lämna planeringsstadiet bakom oss men mycket arbete återstår. Det här är ju bara början, säger Maria Hagelberg, planarkitekt och biträdande projektledare i projekt Varbergstunneln.

Varbergs kommun har haft ansvaret för att ta fram de detaljplaner som krävs för Varbergstunneln. En detaljplan reglerar och sätter gränser för hur marken får användas och bebyggas.

Beslut som återstår innan byggstart

Trafikverket inväntar nu några ytterligare formella beslut innan själva bygget kan påbörjas. I år beräknas regeringen fastställa den nationella transportplanen respektive järnvägsplanen, som beskriver var och hur järnvägen ska byggas. I februari 2017 skickade Trafikverket in miljödomsansökan, som beskriver de åtgärder som kommer att påverka omgivningen. Under 2019 förväntas sedan Mark- och miljödomstolen fatta beslut genom en så kallad miljödom.

Projekt Varbergstunneln Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2018-08-15