08 januari 2018

Samma gäng, nytt namn

Marknad Varberg är nu Näringslivs- och destinationskontoret.

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) lämnade namnet Marknad Varberg redan i november. Nu vill vi göra NOD till ett känt begrepp för kommuninvånarna och företagarna.

NOD:s uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv genom vägledning och stöd. Vi ska också utveckla och marknadsföra Varberg som besöksmål och visa hur Varberg är en attraktiv kommun att leva och verka i. Som ansvariga för platsvarumärket lyfter vi Varberg som en plats som inspirerar både företagare och besökare, men också alla varbergare.

NOD ligger organisatoriskt inom kommunstyrelsens förvaltning. Verksamheten finns på Västra Vallgatan 39, där också Turistinformationen finns.

Kontakta oss Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2018-08-15