Vi är Varberg

Vi är Varberg

Konceptet Vi är Varberg är ett initiativ av och för företagare - en gemensam bild av vad Varbergs näringsliv står för, och en vilja att använda de starka kort vi har.

Det här är företagarnas bild av Varbergs näringsliv

  • Varbergs företagare är drivna, kreativa och öppna för nya idéer.
    Vi välkomnar entreprenörer och nytänkare med drivkraft!
  • Här samarbetar vi, även över branscher.
  • Närhet är en framgångsfaktor. Vår närhet till natur och storstäder, beslut och samarbete ger oss oslagbara förutsättningar.

Detta är vår USP och ju fler som står bakom den, desto starkare blir den.


Hur kan Vi är Varberg skapa värde?

En positiv, stark och gemensam självbild inspirerar våra företagare, entreprenörer och samarbetspartners. Bilden lyfter vad vi är stolta över och hur vi vill vara. Den hjälper oss att bli bättre; vi blir vad vi säger att vi är. En självuppfyllande profetia helt enkelt! 

En enad bild stärker också platsvarumärket Varberg. Den attraherar företagare som vill hit, och som vi välkomnar som en tillgång.

Ett positivt och konsekvent budskap både internt och externt om hur vi är, skapar en stark vi-känsla. Låt oss göra den vi-känslan välkomnande och inte exkluderande, så växer vi på fler sätt än till yta och antal.

Samtal i olika forum om hur vi vill uppfattas fyller också en viktig funktion. Det tydliggör hur vi lever upp till den positiva bild som Vi är Varberg förmedlar.

Så började det - bakgrunden till initiativet

När mätningar av företagsklimatet gav Varberg en alltför låg siffra 2016, började representanter från kommunen och näringslivet ses regelbundet i så kallade näringslivsdialoger. Syftet var att fånga upp behov, så att kommunen blev en bra samarbetspartner till företagarna.

Ett av behoven som framkom var en enad bild av Varbergs näringsliv, bilden av en samlad kraft där alla känner sig representerade.

Bilden har skapats av representanter från företagarorganisationer och nätverk från hela Varbergs näringsliv. I arbetet har kommunen via NOD haft en samordnande roll. I presentationen i länkfältet kan du läsa mer om hur konceptet togs fram.

Hur kopplar det till visionen och platsvarumärket?

Vi är Varberg är ett av flera sätt att jobba mot visionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Västkustens kreativa mittpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att stärka varumärket Varberg, lockar vi till oss kreativa företagare och entreprenörer som hjälper oss mot målet.

Vi är Varberg är också en bild av näringslivet i Varberg och blir därför en del av platsvarumärket Varberg inspirerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett starkt varumärke skapar konkret, praktisk och ekonomisk nytta. Det ökar konkurrenskraften och stoltheten bland invånare och andra som har relationer till platsen.

Varbergs näringsliv innefattar många olika branscher och företag i olika storlekar. Ovan representanter från Karlsson & Dahl Glasmästeri, Ringhals, Taiga, Valinge Grunnarp lantbruk, Katarinas städtjänst, SWT development, Pinchos, Vertiseit och Victorins Guld.

Senast ändrad: 2020-10-28
Kontakt
Christian Skröder
Näringslivsutvecklare
Kajak - Vi är Varberg
Kallbadhuset - Vi är Varberg
Åkulla bokskogar - Vi är Varberg

 

Här nedan hittar du material som går bra att använda när du vill presentera Varberg.

Material
Så här har andra gjort
Utveckling

Har du förslag och idéer?

Det gillar vi! Vi är Varberg är näringslivets initiativ och NOD hjälper gärna till med att realisera idéer om hur konceptet kan användas i praktiken. Ta kontakt med oss om du har förslag eller synpunkter!