Choose language
Other:
Vi är Varberg

Vi är Varberg

Konceptet Vi är Varberg är ett initiativ av och för företagare - en gemensam bild av vad Varbergs näringsliv står för och en vilja att använda de starka kort vi har.

Det här är företagarnas bild av Varbergs näringsliv

  • Varbergs företagare är drivna, kreativa och öppna för nya idéer.
    Vi välkomnar entreprenörer och nytänkare med drivkraft!
  • Här samarbetar vi, även över branscher.
  • Närhet är en framgångsfaktor. Vår närhet till natur och storstäder, beslut och samarbete ger oss oslagbara förutsättningar.

Detta är vår USP och ju fler som står bakom den, desto starkare blir den!

Nu söker vi inspiratörer

Ett sätt att stärka självbilden (läs mer nedan), är att lyfta människor som representerar det vi står för. Till hösten planeras ett initiativ där så kallade inspiratörer får synas och dela hur de genom sitt företagande skapar större värden än den egna vinsten.

Läs kriterierna till höger och nominera gärna din kandidat! Du kan läsa mer om tankarna bakom inspiratörerna i denna presentation.Powerpoint

Hur kan Vi är Varberg skapa värde?

En positiv, stark och gemensam självbild inspirerar våra företagare, entreprenörer och samarbetspartners. Bilden lyfter vad vi är stolta över och hur vi vill vara. Den hjälper oss att bli bättre; vi blir vad vi säger att vi är. En självuppfyllande profetia helt enkelt! 

En enad bild stärker också platsvarumärket Varberg. Den attraherar företagare som vill hit, och som vi välkomnar som en tillgång.

Ett positivt och konsekvent budskap både internt och externt om hur vi är, skapar en stark vi-känsla. Låt oss göra den vi-känslan välkomnande och inte exkluderande, så växer vi på fler sätt än till yta och antal!

Samtal i olika forum om hur vi vill uppfattas fyller också en viktig funktion. Det tydliggör hur vi lever upp till den positiva bild som Vi är Varberg förmedlar.

Material att ladda ner

För dig som vill förstå mer om konceptet, eller kanske presentera det för andra:
Ladda ner presentationen här (pdf)PDF

För dig som vill använda Vi är Varberg-mallen i egen presentation:
Ladda ner mallen här (ppt)Powerpoint

Ladda ner logotypen Vi är Varberg för webb (jpg)öppnas i nytt fönster
Logotypen finns i flera format och versioner, till exempel för tryck. Kontakta NOD för fler versioner.

Konceptet Vi är Varberg ägs av näringslivet, men material administreras av NOD. Det finns till för företag som vill dra nytta av varumärket Varberg, genom att lyfta sin varbergskoppling externt.

Så började det - bakgrunden till initiativet

När mätningar av företagsklimatet gav Varberg en alltför låg siffra 2016, började representanter från kommunen och näringslivet ses regelbundet i så kallade näringslivsdialoger. Syftet var att fånga upp behov, så att kommunen blev en bra samarbetspartner till företagarna.

Ett av behoven som framkom var en enad bild av Varbergs näringsliv, bilden av en samlad kraft där alla känner sig representerade.

Bilden har skapats av representanter från företagarorganisationer och nätverk från hela Varbergs näringsliv. I arbetet har kommunen via NOD haft en samordnande roll. Vill du veta mer om hur konceptet togs fram? Läs mer här (pdf)

Hur kopplar det till visionen och platsvarumärket?

Vi är Varberg är ett av flera sätt att jobba mot visionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterVästkustens kreativa mittpunkt 2025länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att stärka varumärket Varberg, lockar vi till oss kreativa företagare och entreprenörer som hjälper oss mot målet.

Vi är Varberg är också en bild av näringslivet i Varberg (inte hela Varberg) och blir därför en del av platsvarumärket Varberg inspirerar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ett starkt varumärke skapar konkret, praktisk och ekonomisk nytta. Det ökar konkurrenskraften och stoltheten bland invånare och andra som har relationer till platsen.

Varbergs näringsliv innefattar många olika branscher och företag i olika storlekar. Ovan representanter från Karlsson & Dahl Glasmästeri, Ringhals, Taiga, Valinge Grunnarp lantbruk, Katarinas städtjänst, SVT development, Pinchos, Vertiseit och Victorins Guld.

Har du förslag och synpunkter?

Det gillar vi! Vi är Varberg är näringslivets initiativ och NOD hjälper gärna till med att realisera idéer om hur konceptet kan användas i praktiken. Ta kontakt med oss om du har förslag eller synpunkter!

Senast ändrad: 2019-09-12
Kontakt
Christian Skröder
Näringslivsutvecklare

En inspiratör och näringslivsprofil i Vi är Varberg-konceptet ska inte endast vara en framgångsrik företagare, utan också en entreprenör med särskild drivkraft som inspirerar. Personen ska ha skapat värde för andra, allra helst bestående värden. Hen ska gärna ha gjort skillnad för hela Varbergs näringsliv, inte bara den egna branschen. Egenskaper som drivkraft, kreativitet, djärvhet, mod, empati, öppenhet, samarbetsvilja, uthållighet och samhällsengagemang är en förutsättning.