Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:

Varberg växer

Vi blir fler och fler! Varbergs attraktiva läge gör att många vill flytta hit och det planeras och byggs som aldrig förr. Den nya stadsdelen Västerport väcker redan stort intresse men är bara en del av samhällsbyggandet i Varberg. Här presenterar vi ett axplock av allt som händer runt om i kommunen.

Ett växande Varberg betyder inte ”bara” fler människor och fler bostäder. Det skapas också förutsättningar för kommunen att bli ekonomiskt starkare och ännu mer attraktiv och intressant, både för invånare och besökare. Ett Varberg som inspirerar och skapar möjligheter för alla.

Västerport

Den nya järnvägstunneln som byggs under Varberg och flytten av industrihamnen skapar utrymme för en helt ny stadsdel, Västerport, och ger Varbergs innerstad möjlighet att växa västerut. Här ska byggas minst 2 500 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, med havet som närmsta granne.

Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel. För att skapa detta behövs, bland mycket annat, mötesplatser. Idag är de flesta överens om att goda offentliga mötesplatser är en förutsättning för att ett samhälle ska frodas. En stad behöver platser som tillhör alla, platser där olika sorters människor kan träffas.

Illustrerad bild över hur Västerport kan komma att se ut i framtiden.

Bilden är en idéskiss. ILLUSTRATION: MADE-UP.

I Västerport ska därför ”det offentliga rummets utformning ägnas särskild uppmärksamhet”, har Varbergs kommun slagit fast. Här ska finnas gott om mötesplatser! Främst det nya kajstråket – Strandpromenadens förlängning och Västerports ryggrad – som kommer bli en självklar samlingspunkt för både vardag och fest, men också många andra ställen. Ladda för sommaren 2022 – då kan vi börja hänga i Västerport. Tillsammans.Övriga projekt som får kommunen att växa:

Ny bad- och simanläggning

Varberg växer, den nya bad- och simanläggningen Pingvinen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet.

I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall låg innan och beräknas vara klar våren 2021.

Trönninge

Vid Pilgatan har 140 nya bostäder börjat byggas i form av flerbostadshus, villor och par- och/eller kedjehus. De första boende har tillträtt sina hus. Byggnationerna tros pågå fram till vintern 2021.

Tvååker

Tvååker är en av sex serviceorter i Varbergs kommun och det ligger i linje med kommunens strategi att bygga fler bostäder i serviceorterna. Flera områden planeras samtidigt och kommer att plats för cirka 200 bostäder i både flerbostadshus, parhus och villor. Det kommer även finnas plats för en förskola.

Veddige

Kommuen arbetar ihop med Veddigevisionen för en ny mötesplats vid stationsområdet, där kommunen kommer att vara medfinansiär. Det planeras också för att skapa en mötesplats vid Ön i Veddige, genom bygdeföreningen som har fått en landsbygdscheck från kommunen. 

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för området Vabränna, för att utreda möjligheten att bygga nya bostäder.

Väröbacka

Tillsammans med Trafikverket arbetar Varbergs kommun för att ett tågstopp i Väröbacka skall stå färdigt samtidigt som dubbelspåret är på plats, det vill säga 2025. Väröbacka har ett strategiskt bra läge mot Göteborg och på Väröhalvön finns flera stora företag. Ett tågstopp påverkar mycket för en orts utveckling och på sikt kan det komma att byggas upp emot 2000 bostäder här.

Apelviken

Under 2018 påbörjades en stor investering i Apelviken för att öka attraktivitet och tillgänglighet med exempelvis surftorg, cykelbanor och möblering längs strandpromenaden.

Bua

Kring Bua hamnplan planeras cirka 70 nya bostäder och markförsäljningen är påbörjad. En ny förskola planeras också i Bua.

Himle och Spannarp

Himle samhälle växer och ska nu utökas med nya villatomter. Försäljning pågår.

Marmorlyckan, Breared

Några kilometer söder om Varbergs stadskärna planeras 160 nya bostäder i radhus och flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Försäljning pågår, byggnation planerad inom kort.

Senast ändrad: 2020-01-09