Choose language
Other:

Tillsammans för ett klimatsmart Varberg!

Vi söker företag som vill påverka hur Varberg ska ställa om. Välkommen att delta på en öppen dialog med kommunen.

Hotet om klimatförändringar är allvarligt. Mänskligheten står inför enorma utmaningar, där Sverige har ett stort globalt ansvar – men omställningen till en fossilfri värd innebär också möjligheter. Nu söker vi dig som bor eller är verksam här för ett samtal om vägen mot ett mer klimatsmart Varberg.

Internationell forskning, ledd av den svenska klimatforskaren Johan Rockström, visar att världen måste halvera sina utsläpp varje årtionde om vi ska nå Parisavtalets målsättning – en gyllene regel som är applicerbar på alla delar av samhället. För att lyckas krävs kreativitet och samarbete!

Kan vi tillsammans halvera Varbergs utsläpp till år 2030?

Vilka insatser måste prioriteras för att lyckas?

Vilka förutsättningar krävs för att göra omställningen tillsammans?

En grund för samtalet är att samla olika perspektiv, så även om ni inte arbetar aktivt med klimatutmaningen idag är era inspel värdefulla för vår gemensamma resa framåt.

Samtalet kommer att fokuseras på följande insatsområden:

  • Mobilitet och transporter
  • Energi
  • Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Era idéer och tankar under workshopen blir ett värdefullt underlag i arbetet med kommunens nya energi- och klimatstrategi för Varberg.

Anmälan: Anmäl dig senast den 30 oktober till: sofie.nilsson2@varberg.se

Vi bjuder på tilltugg och kaffe.

Välkomna!

3 loggor BAS, Region Halland, Varbergs kommun

Plats, ort och öppettider

Arena Varberg (huvudentrén och en trappa upp)

11 november 13.00 - 15.00.

Anmäl dig senast den 30 oktober till: sofie.nilsson2@varberg.se

Senast ändrad: 2020-10-13