Choose language
Other:

Så går du från ägarlett till ägarstyrt

Dagens tema handlar om när krisen slår till och goda råd kan bli extra dyra. Hur hanterar man en kris för bolagets bästa, att fatta rätt beslut vid rätt tid. Om du sitter i styrelsen, hur ska du agera? Och hur skyddar man styrelsemedlemmarna från eventuellt ansvar där företaget hamnat i blåsväder? Vad ska man tänka på. Vilken hjälp finns att få?

Vilhelm ”Ville” Schottenius, är Varbergaren och superentreprenören som blåst liv i varumärket Björn Borg, sett Lunarstorm växa fram till den föregångare till FB det blev, genom sitt Schottenius&Partners bygger och utvecklar han såväl start-ups och mindre företag till såväl nationella som globala framgångar. Han är styrelseproffs med företag som t ex Collector Bank, Ernströmsgruppen, Björn Borg, Nilörngruppen, Golfstore och så förstås alla de egna hel- eller delägda bolagen på sin meritlista.

Ville kommer att ge oss sina bästa tips på hur man rätar upp ett bolag i kris. Vilka är framgångsfaktorerna? Vilka är riskerna när man tar sig an ett bolag i kris?

Niklas Hägerklint. Niklas verkar som interims-VD och har erfarenhet av att verka i företag i kris. Även han har goda råd att delge när krisen slår till.

Stefan Skeppstedt, VD på Ackordcentralen Väst, berättar hur de kan vara till hjälp när krisen slår till.

Seminariet är kostnadsfritt för företagare och medlemmar.

Serien syftar till att inspirera företag, ägare och företagsledare att utveckla sitt styrelsearbete.

Plats & tid

Digitalt seminarium.

12 oktober 16.00-17.00.

StyrelseAkademien Halland
halland@styrelseakademien.se

Senast ändrad: 2022-09-19