Choose language
Other:
Skogen

Region Halland bjuder in till: Skogen som klimathjälte?

Den 21 november hålls en kunskapsdag om Hallands skogar ur ett klimat- och näringslivsperspektiv. Skogen har stor betydelse både i klimatarbetet och för den regionala tillväxten.
Välkommen till en dag om skogen som resurs för en hållbar utveckling i Halland!

08.30 - Frukost
09.00 - Välkommen!
- Inledning. Helene Andersson, ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott.
- Hallands skogar ur ett klimatperspektiv, nytt regionalt kunskapsunderlag. Johan Sonesson, forskare och processledare Skogforsk.
- Möjligheter och utmaningar för Hallands skogar i ett förändrat klimat. Anders Johannesson, Skogsstyrelsen.
- Skogens betydelse som näring i Halland. Martin Andersson, näringslivsdirektör Varbergs kommun
10.30 - Paus
10.45 - Tre klimatsmarta exempel från Halland:
• Industriellt byggande i trä. Anders Carlsson, teknisk chef Derome
• Biobränsle från skogen. Sven Hermansson, forskningsledare Södra
• Biokomposit för en hållbar framtid. Mikael Hallhagen, försäljningschef, Stora Enso
- Är skogen vår klimathjälte och hur långt räcker den? Magnus Berg, chef näringspolitik och fossilfrihet Skogsindustrierna
- Möjligheter och samverkan, dialog mellan föreläsarna.
12.30 - Gemensam lunch

Anmäl dig via Sök och boka nedanför.

Plats, ort och tid

Varbergs Stadshotell & Aisa Spa, Varberg

Torsdag 21 november kl 08.30 - 12.30

Varbergs Stadshotell & Aisa Spa
Kungsgatan 24
432 41 Varberg

Senast ändrad: 2019-11-04