Choose language
Other:
Refarm Linné

Refarm Linné bjuder in till: Mer fisk på land i Halland

Efterfrågan av fisk och grönt ökar kraftigt i Sverige. Vi importerar med än 75 % av all fisk och grönt som konsumeras. Men förutsättningarna förändras. Konventionellt fiske liksom konventionell kassoldling av fisk i öppet vatten har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik – en kombination där fiskodling och växtodling drar nytta av varandra.

Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling, så kallad RAS eller recirkulerande akvatiska system. Vi kan bli mera självförsörjande i Sverige, samtidigt som sysselsättningen kan öka. Fiskodling på land är nu en av världens snabbast växande livsmedelssektorer i Halland såväl som i övriga Sverige finns mängder med tomma djurstallar och industrilokaler.

Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar dem så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen.

 

Preliminärt program, dagkonferens 13 november:
14.00 Framtiden är blå-grön – en omvärldsanalys
14.30 Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
14.50 Bensträckare med en kopp OCH fiskmacka från Niklas odlingar.
15.10 Inspiration från fiskodlingar i Göteborg och Lerum
16.00 Ekonomi, regler och tillstånd
16.30 Frågestund och samtal
17.00 Slut för dagkonferensen

Preliminärt program, kvällskonferenser 12,13,25 november:
18.00 Framtiden är blå-grön – En omvärldsanalys
18.30 Akvaponik och RAS – Hur funkar det?
18.50 Bensträckare med en kopp OCH fiskmacka från någon ”landfiskodling”
19.10 Inspiration från de olika fiskodlingarna – se nedan***
20.00 Ekonomi, regler och tillstånd
20.30 Frågestund och samtal
21.00 Kvällen avslutas

Plats, ort och tider

Tisdag 12 november kl 18.00 - 21.00 i Skelanda Bygdegård, Halmstads kommun


Onsdag 13 november kl 14.00 - 17.00 samt 18.00 - 21.00 i Sörby Retreatcenter, Vessingebro, Falkenbergs kommun


Måndag 25 november kl 18.00 - 21.00 i Snapparp 6, Laholms kommun

Senast ändrad: 2019-11-07