Choose language
Other:

Kickstart Digitalisering

Vilka behov har du när det gäller förbättringsarbete och digitalisering?

För många är den största utmaningen att kunna sortera vilka behov av förbättringar som man ska titta på utifrån ett digitaliseringsperspektiv: Var börjar man? Och hur ska man tänka?
Detta kan du nu få hjälp med! Genom att du tar med dig en kollega på workshopen ”Kickstart Digitalisering” så kommer du skaffa dig svar på varför, hur och vad om digitalisering. Läs gärna mer på kickstartdigi.se.

Workshopsserien är på avancerad nivå och kommer bland annat att jobba med följande frågeställningar:
• Hur kan man använda IT/digitalisering för att bättre få fram kunskap om och insikt i kundernas behov?
• Hur kan IT användas för att stärka företagets insatser med att utveckla nya produkter och tjänster?
• Hur kan IT användas för att på nya sätt nå marknaden och bidra till att företaget får fler affärer?
• Digitaliseringens utmaningar i företagen
• Verktyg för digitalisering
• Handlingsplaner för företag

”Kickstart Digitalisering” är en workshopsserie som syftar till att få ut kraften ur små och medelstora företag genom att samverka och sträva mot bättre lönsamhet med hjälp av digitalisering. Workshopsserien är kostnadsfri och består av tre fysiska träffar där du får möjlighet att både lära av andra och inspirera andra.

Så, vad väntar du på? Anmäl dig och ta med en kollega! Eller Du… varför inte ta med chefen också?

 

Plats, ort och öppettider

Kvarngatan 2, Falkenberg

6, 20 o 27 september

1 heldag o 2 halvdagar

Urban Thuresson, 072-509 53 20
urban.thuresson@iuchalland.se

Senast ändrad: 2018-05-22