Choose language
Other:
Hållbart ledarskap

Hållbart Ledarskap

Allt fler företag och organisationer ser ett värde och behov av ett stärkt fokus på hållbarhet och många behöver hitta nya sätt att göra affärer för att hålla sig relevanta. Vi ser bransch efter bransch genomgå stora förändringar när nya affärsmodeller utvecklas och nytt ledarskap tillämpas. Konferens Hållbart Ledarskap är plattformen för inspiration och kunskap om hur hållbarhet kan utveckla din organisation med fokus på stärkt konkurrenskraft, lönsamheten och värdeskapande.

Programmet innehåller bland annat:
- Business och hållbarhet med Gustav Stenbeck, Entreprenör och affärsängel med fokus på hållbara affärer
- Framgångsrikt förändringsarbete med Niklas Huss, Innovationschef på Länsförsäkringar
- Bioekonomins möjligheter med Carina Håkansson, VD på Skogsindustrierna
- Experimentation lab
- Cirkulär ekonomi
- Hållbar affärsutveckling

Plats, ort och tid

Varbergs Stadshotell & Aisa Spa
Kungsgatan 24
432 41 Varberg

9 oktober kl 08.30-16.00 

Helena Björkman
Telefonnummer: 0722-12 48 85
E-post: helena.bjorkman@emcsverige.se

Senast ändrad: 2019-09-12