Choose language
Other:

Hållbarhetsdagen

"Välkomna till Sanningens år 2020, sanningens år för vår framtid på jorden." Så inledde Johan Rockström sitt radioprogram Vinter i P1 som sändes den 1 januari 2020. Alla som vaknade upp efter en festlig nyårsnatt och satte på radion fick sig ord och inga visor till livs. Det finns ingen tid att förlora. Rockström utlyste ett planetärt nödläge.

Nu går vi från ord till handling. Årets Hållbarhetsdag i Halland fokuserar på konkreta exempel i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål. Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring de 17 globala målen ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser.

Agenda 2030 kan ses som världens största behovsinventering och en beställning av förändring och utveckling där alla kan och förväntas bidra. Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Det innebär att alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen. Genomförandet utgör en gemensam resa där samverkan, kraftsamling och innovation kommer vara avgörande för att möta de komplexa utmaningar världen står inför.

Program

08:00 - 08:45 - Frukostmingel

08:45 - 09:00 - Välkomna från scen

09:00 - 09:10 - Jan Bylund - Moderator

09:10 - 09:50​ - Luisa Monse - Agenda 2030 som drivkraft för innovation

10:00 - 10:20 - Fikapaus

10:20 - 10:50 - Katharina Paoli - Nudging för beteendeförändring

11:00 - 11:50​ - Jan Eliasson - Världen inför hållbarhetens utmaningar

11:50 - 12:00 - Avslut

12:00 - 13:00 - Lunch

Agendan för dagen kan komma att justeras, så håll dig uppdaterad här: https://www.coocreate.se/hallbarhetsdagen-hallandlänk till annan webbplats

Med anledning av rådande pandemi kommer vi hålla detta evenemang digitalt,
anmäl dig via denna länk: https://new.memlin.com/view/5f75758369f324länk till annan webbplats

Plats, ort och öppettider

Sänds digitalt.

11 november 8.00 - 13.00.

Senast ändrad: 2020-10-13