Dölj meddelandet
Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november.
Läs mer
Choose language
Other:

Hållbar planering i stadsnära områden

- Fokus på erfarenhetsutbyte från staden Gent.

Program: 

1. Goda exempel 

Vi tar del av följande goda exempel från staden Gent: 

Gent en garde – Gent har tagit fram en lokal matstrategi med aktiviteter kring lokal, hållbar och god mat i syfte att bli en klimatneutral stad. De berättar bland annat hur de har kortat livsmedelskedjorna, jobbat med matsvinn och re use, men även om sociala projekt kring mat, restauranger och affärer. 

De Goedinge och Gentbrugse Meersen – Gent berättar om två exempel på hur de har jobbat med stadsnära och småskaligt jordbruk i syfte att främja en hållbar markanvändning och en lokal livsmedelsförsörjning i gränslandet mellan stad och land. Hur har samverkan skett mellan kommunen, lantbrukare och andra aktörer samt vilket resultat har man fått? 

Groenklimatassen – Green climate axis – Hur kan stad och land kopplas samman genom gröna stråk? Gent berättar om hur de med hjälp av 8 gröna axlar har lyckats bevara de gröna kopplingarna mellan stad och land och samtidigt skapat ökad tillgänglighet och förbättrade förutsättningar för hållbar mobilitet. 

2. Lokala initiativ för hållbar planering i stadsnära områden 

Här finns möjlighet att presentera ett projekt eller en satsning som man vill att övriga deltagare ska kunna ta del av. 

3. Erfarenhetsutbyte med Gent (Belgien), Reggio Emilia (Italien) Aristoteli (Grekland) och Debrecen (Ungern) 

Under eftermiddagen utbyter vi erfarenheter med övriga deltagarländer via länk. Tillsammans diskuterar vi hur Varberg kan ta inspiration från Gents goda exempel.

 EU- projektet PROSPRA står för kostanden för konferensen.

ANMÄL DIGlänk till annan webbplats

Plats & tid

Dagen hålls digitalt.

1 december

9.30-16.00

Ulrika Rylin, Näringslivs och destinationskontoret
Telefon: 0708-72 29 44
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Senast ändrad: 2020-11-16