Choose language
Other:

Framgångsfaktorer för en lyckad företagsledning

Den 19 oktober välkomnar Styrelseakademien Halland till lunchcafé med företagsbesök hos Cycleurope. Temat är Framgångsfaktorer för en lyckad företagsledning.


I en föränderlig värld som ständigt tvingar näringslivet att vara på tårna, och med konjunkturer som i perioder drar ner hela branscher i djupa dalar, verkar det som om vissa företag bara glider igenom med fortsatt god lönsamhet med bibehållna eller till och med växande marknadsandelar. Cycleurope i Varberg är ett sådant företag.

Hur leder man ett företag i de olika faserna? Hur tänker ägarna? Hur arbetar man i styrelsen? Varför tar man in externa VD:ar i företaget och extern kompetens i sina styrelser? Hur fördelar man rollerna och hur får man samarbetet att fungera? Vilka är fällorna? Vi kommer helt enkelt att försöka utröna framgångsfaktorerna för ett lyckat ledarskap sett ur ägar-, VD- och styrelseperspektiv.

Talare:

  • Tony Grimaldi, Cycleuropes VD: erfarenheter utifrån ägarperspektivet
  • Jonas Netterström: framgångsfaktorer ur ett VD-perspektiv
  • Per Westerberg, tidigare talman och näringsminister: erfarenheter och tips ur både ur ett politiskt perspektiv och ett ledarperspektiv


Det blir mingellunch, panelseminarium och avslutningsvis rundvandring i fabriken för dem som vill.

Plats, ort och öppettider

Cycleurope Sverige
Birger Svenssons Väg 28
Varberg

19 oktober

12.00 - 14.00

StyrelseAkademien Halland
halland@styrelseakademien.se

Senast ändrad: 2018-09-12