Choose language
Other:
BRIC

BRIC - ByggRöra i Centrum

ByggRöra i centrum (BRIC) är en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Här får du koll på alla stora byggprojekt och får kontakt med oss som jobbar i projekten.

BRIC är en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Här får du koll på alla projekt som påverkar gator och trafiken i centrum. Samtidigt har du möjlighet att ge dina inspel till projekten så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en attraktiv stadskärna under byggtiden för Varbergstunneln, Västerport och andra projekt.

Träffarna är i första hand till för dig som är företagare eller fastighetsägare i centrala Varberg, men även andra som är intresserade är välkomna. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Boka din plats via knappen nedanför "Sök och boka".

Plats, ort och tid

Rådhussalen, Varberg

19 september kl 8.00 - 9.30

Rådhussalen i Rådhuset
Bäckgatan 15
432 41 Varberg

Joakim Nilsson, Näringslivsutvecklare
Telefonnummer: 0709 - 10 45 52
E-post: joakim.nilsson@varberg.se

Anna Beuerman
Telefonnummer: 0721 - 57 98 10
E-post: anna.beuerman@varberg.se

Senast ändrad: 2019-07-15