Tillstånd

En del verksamheter behöver bli godkända av olika myndigheter. Det kan vara verksamheter som har med människor eller direkt kundkontakt att göra, som livsmedelsbutiker och restauranger.

Du kan också behöva tillstånd om du ska hantera miljöfarligt avfall eller om du vill öppna en uteservering. Vilken verksamhet som helst får heller inte vara på vilken plats som helst. Vill du till exempel öppna en affär i ett bostadsområde kan du behöva ett godkännande från Stadsbyggnadskontoret på kommunen. För att du inte ska behöva bli överraskad i efterhand är det god idé att i tid kolla upp om din verksamhet behöver tillstånd.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.
 
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun
E-post: naringsliv@varberg.se
Telefon: 0340-86810MER INFO OM TILLSTÅND

TILLVÄXTVEKET VERKSAMT.SE
Vanliga frågor om tillstånd

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 
Tillstånd för t ex livsmedelshantering, kemikalier, buller, miljöfarlig verksamhet, men även undervisningslokaler.

LÄNSSTYRELSEN I HALLAND

BYGGLOV - STADSBYGGNADSKONTORET

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Serveringstillstånd, handel med folköl, tobak och receptfria läkemedel. 

HAMN-  OCH GATUFÖRVALTNINGEN
Använda offentlig plats, reklamskyltar och gatuställ

 

Sidan uppdaterad 2017-12-18