Företagslotsen

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och kontaktpersoner.

Vare sig du driver företag i Varberg, planerar att flytta hit din verksamhet från en annan ort eller om du kanske befinner dig i planeringsstadiet för att starta något helt nytt – Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och kontaktpersoner.

Företagslotsen är öppen för alla företagsrelaterade frågor som har med olika tillstånd att göra. Men det kan även handla om frågor kring event som ska genomföras, eller om tillstånd för tillfällig handel.

Få svar på alla frågor samtidigt
Funktionen Företagslotsen har funnits i ett antal år och fler och fler företagare upptäcker hur mycket nytta den kan ge – och vilken tidsbesparing som kan göras genom att utnyttja dess möjligheter. Varannan onsdag är två ”block” på vardera 45 minuter reserverade för lotsmöten. Representanter från det för det aktuella ärendet berörda förvaltningar, träffar då företagaren och får oftast svar på alla frågor vid ett och samma tillfälle.

Om det till exempel rör sig om en restaurangetablering är i princip samtliga förvaltningar plus polis och räddningstjänst, med på mötet.

Enkelt att boka
Mötestid bokas antingen genom att kontakta samordnare Joakim Nilsson, ringa till kommunens växel direkt eller boka själv via e-tjänsten på varberg.se

Alla tre sätten fungerar precis lika bra. När en bokningsförfrågan kommer in görs en bedömning kring vilka förvaltningar som företagaren behöver träffa för det specifika ärendet och vilka handlingar som ska förberedas inför mötet. Är det bara en förvaltning som berörs, så förmedlas istället en direktkontakt till specifik tjänsteman på kommunen.

Om det finns önskemål och behov så kan lotsmötet även ske ute på plats hos själva företaget. Det kan ibland vara det allra bästa.


FÖRETAGSLOTSEN BESTÅR AV REPRESENTANTER FRÅN:
Näringslivs- och destinationskontoret
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Räddningstjänsten Väst
Socialförvaltningen
Polisen 


SKICKA IN DITT ÄRENDE TILL FÖRETAGSLOTSEN:

BOKA VIA E-TJÄNSTEN HÄR>

E-post: 
naringsliv@varberg.se
Telefon: 0340-86810

Du kan också kontakta Joakim Nilsson på Näringslivs- och Destinationskontoret
E-mejl: joakim.nilsson@varberg.se
Telefon: 0340-86817

Sidan uppdaterad 2018-04-11