Tillståndsansökan reklamskyltar och varuställ 2015-16

En fördel du har som medlem i Marknad Varberg är att du genom oss kan ansöka om tillstånd att sätta ut en skylt, sk gatuprratare, och/eller varuställ.

Vi lämnar in en samlad ansökan för hela gruppen vilket minskar kostnaden och arbetet för var och en.

Du får betala 400kr för ansökan och tillståndet gälller i två år.
(De som inte är medlemmar får söka separat och betala den normala ansökningsavgiften på 700kr).

Förutsättningen för att vi skall ta med dig i vår gemensamma ansökan är att du uppfyller reglerna för att få tillstånd.

Kostnad för eventuell sarg till skylten och platshyra tillkommer.
Platshyra för reklamskylt: 500kr/år. Platshyra för varuställ 700 :-/år.

Vill du ha tillstånd ber vi dig att fylla i denna blankett senast den 14 november