Pyttlunch hösten 2015

Anmälan är giltig först efter att du fått bekräftelse. Antalet platser är begränsat.
OBS! arrangemangen är kostnadsfria men om du anmäler dig och uteblir, debiterar vi 150 kr + moms.

Välkommen!