Fakta om Varberg

Varberg växer så det knakar!

Avstånden krymper i takt med att kommunikation och teknik utvecklas, vilket gör människor mer tillgängliga. Närheten till t.ex. storstadsregionen Göteborg gör att många väljer att bo i Varberg och pendla till arbete. Även inflyttningen till Varberg ökar. Oavsett om det gäller anställning eller för att flytta verksamheten hit eller helt enkelt starta företag här.

I Varberg finns en god tradition av företagsamhet som skapat många stora jättar både nationellt och internationellt. Idag väljer de att ha sina huvudkontor kvar i Varberg. Här finns arbetsro, inspiration och bra människor.


KOMMUNENS YTA 
906,69 km 2

BEFOLKNING 31 dec 2015
Befolkning hela kommunen 61 486 
Under 2015 ökade Varberg med 608 personer
 
PENDLING 2014
Inpendling 5 575
Utpendling 6 779

ARBETSTILLFÄLLEN
Ur Ampak 2013

Näringsgren  Antal Procent
Jord-/skogsbruk fiske    976 4% 
Tillverkning och utvinning 3 182 11%
Energi och miljö 1 979    7%
Byggverksamhet 2 721 10%
Handel 3 879 13%
Transport        1 219  4%
Hotell och restaurang 1 241  4%
Information och kommunikation    369 1%
Kredinstriut, försäkringsbolag 405 1%
Fastighetsverksamhet 403 1%
Företagstjänster  2 478 9%
Civila myndigheter och försvar     966 3%
Utbildning 2 783 10%
Vård och omsorg 4 819 17%
Personliga kulturella tjänster 1 018 4%
Okänd bransch 350  1% 
Samtliga näringsgrenar 28 788   100%

  
TURISM
Antal gästnätter år 2015 var 831 275 gästnätter
Upplevelsenäringens omsättning år 2014 var ca 1900 milj kr
Antal årsarbeten som besöknäringen skapade 2014 är ca 1700 st

Sidan uppdaterad 2016-08-30