Stråkutveckling i Varberg

Fördjupad stråkutveckling och vision för Varbergs stadskärna.

År 2012 började vi planera och diskutera kring stråkutveckling i stadskärnan. Flera av Er deltog säkert vid den mycket välbesökta seminarieserien på Komedianten. Under de följande åren har vi sett många konkreta utvecklingsåtgärder, alltifrån fantastiska kultursatsningar som Varberg Calling For Peace till den kommande tillbyggnaden och expansionen av Gallerian. Det målmedvetna samverkansarbetet har bland annat lett fram till att Varberg erhöll utmärkelsen årets stadskärna 2016.

Men den regionala konkurrensen är stenhård och Varberg står inför stora förändringar, bland annat den blivande helt nya stadsdelen Västerport. Det är därför dags att ta nästa steg. I en serie frukostmöten kommer vi med hjälp av konsultföretaget reteam att dra upp tydliga riktlinjer för verksamhetsetableringar och utbud i stadskärnan. Därefter kommer utredningens ”hårda fakta” att sammanställas till en konkret och attraktiv presentation som kan användas direkt i det operativa arbetet med att attrahera nya verksamheter att etablera sig i Varbergs stadskärna.

På kickoff-mötet som äger rum den 21 mars gästas vi av Reteams VD Kathrine Heiberg, som i dialog med mötesdeltagarna går i igenom det område som ska analyseras och presenterar reteams metoder för kommersiell strategi, ”Retailmapping” och ”Replacemaking”. 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-21