Företagsbesök ska stärka dialogen med näringslivet

Under förra veckan var Marknad Varberg och den politiska ledningen ute på företagsbesök runt om i kommunen.

En mycket spännande och givande vecka där vi tar med oss otroligt mycket inspiration, information och stolthet från dessa verksamheter.

Under veckan mötte vi KG Mekaniska, Byaregården, Fridas, Lunds Bil, arvato Bertelsmann, Vagabond, Kärrmosse Gård, Bakstugan, Effekt, L:a Bruket, Toveks bil och Caverion.

Att möta våra företagare runt om i Varberg är en viktig del i vårt arbete. Syftet med företagsbesöken är bland annat att få en fördjupad dialog och stärka samarbetsklimatet mellan Varbergs kommun och det lokala näringslivet. Besöken ska även ge en ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och deras förutsättningar men också en möjlighet att ta del av synpunkter och idéer samt information om företaget och dess framtidsplaner. 
 
Mötet med företagaren ger också tillfälle att få ta del av hur det är att vara entreprenör och företagare i Varberg. Vilka förväntningar har företagare på kommunen och hur fungerar myndighetsutövningen? 
Hur tycker företagaren att det fungerar att få mark och lokaler? Hur fungerar det att få bygglov? Hur ser trafiksituationen ut i Varberg?


Alla synpunkter som vi har fått till oss här, kommer vi att ta vidare till rätt förvaltning och sedan återkoppla till företagen. Frågor som kom fram var bland andra kompetensförsörjning, att det är svårt att hitta kompetent personal till alla typer av områden. En annan viktig fråga som vi tar med oss är återkopplingen och kommunikationen vid kommunala ärenden, där man vill veta exakta förutsättningar och hålla en bättre kontakt längs vägen.

Vi fick ta del av en otrolig entreprenörsanda under dessa dagar som nu skapat en fantastisk möjlighet för oss att nu tillsammans inleda arbetet med att förbättra företagsklimatet i Varberg!

Den här typen av företagsbesök tillsammans med kommunledningen gör vi utöver detta minst en gång i månaden.
Framöver så kommer också våra planerade 7.27-träffar i vår att innehålla workshops med önskan om fler kreativa förslag på lösningar som stärker ”vårt Varberg”.

Se bilder från veckans besök >

Sidan uppdaterad 2017-02-09