Varberg ökar men vill nå ett bättre företagsklimat

Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet presenterades idag och Varberg hamnar på plats 120 vilket är en förbättring med 7 platser.

Mätningen är en attitydundersökning där Svenskt Näringslivs medlemmar får svara på enkätfrågor om företagsklimatet. I Varbergs kommun svarade 160 företag i undersökningen. 

- Det är glädjande att se resultatet som visar att vi är på väg åt rätt håll samtidigt som vi är medvetna om att vi har en del förbättringsområden att jobba med i kommunen framöver, säger näringslivsdirektör Martin Andersson.

För att vända trenden till en ännu bättre utveckling jobbar vi nu bl. a. med attityd- och bemötandeutbildningen ”Kundresan” som vänder sig till tjänstemän som har företagskontakter samt politiker.  Detta är bara en del i det åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Sidan uppdaterad 2017-09-26