Årets Näringslivsprofil

Under Varbergsgalan den 21 oktober delades priset Årets näringslivsprofil ut till den samhällsengagerade företagaren bakom SWT Paper och Öppna företag, nämligen Mathias Frenzel!

"Det som gör årets profil unik är ett stort hjärta för företagande, ett ansvarstagande utöver det vanliga och ett brinnande intresse för att utvecklas och tänka nytt i samverkan med andra.

Det finns ett genuint intresse för det innovativa och kreativa.

Profilen är en samlande kraft i Varbergs näringsliv och tar ett engagerat ansvar för vår samhällsutveckling.

Pristagaren värnar om det hållbara och ser människor och miljön som vår viktigaste resurs.

Vår profil samlar Varbergs näringsliv kring nya idéer och genom initiativet ”Öppna företag” finns ambitionen att göra Varberg till en lite bättre plats."


Vi säger stort grattis till den väl värda utmärkelsen Mathias! Vad betyder det för dig att få den här typen av erkännande?

- Det känns fantastiskt roligt och det är verkligen ett erkännande för hur näringsliv och samhällsutveckling kan samverka.

På initiativ av Mathias Frenzel, startade näringslivet i Varberg ett projekt – föreningen Öppna Företag. Syftet var att skapa en ny arena för frågor som främjar öppenhet hos företag som verkar i Varbergs kommun. Målsättningen var att inom ett år ha minst 25 av de mest tongivande företagen i Varberg anslutna till projektet, där varje företag förbundit sig att aktivt arbeta för positiva värderingar som inkluderar alla människor oavsett religion, kultur och läggning.

Har arbetet gått som ni hoppats med engagemanget bland företagen i Varberg?

- Engagemanget har varit helt fantastiskt. Klart över förväntan. Jag trodde att rekryteringen av företag skulle ta längre tid och att vi skulle kunna utveckla verktyg för medlemmarna i lugn och ro men nu är det full fokus på att vi ska bli klara med verktygen.

Som Mathias själv också säger så har det idag inte funnits en naturlig plattform för att samla näringslivet kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar när det gäller att lösa frågor kring utanförskap, polarisering och misstro till det demokratiska systemet.

Om vi inte arbetar tillsammans för att lösa dessa frågor kommer det sannerligen att leda till ett sämre samhälle i framtiden, både för företag och människor när det gäller ekonomi, trygghet och livskvalitet. Därför behövs Öppna Företag.

Har projektet Öppna Företag väckt intresse även i andra kommuner att vilja göra samma sak?

- Ja, Öppna Företag har väckt ganska stort intresse nationellt men vi fokuserar ännu så länge mest på Varberg. Så småningom hoppas jag att det ska spridas nationellt.

 

Läs mer:

Öppna Företag

SWT Paper 

Öppna företag får ekonomiskt stöd från Region Halland

 

Sidan uppdaterad 2016-11-03