Affärsutvecklingscheck - Internationalisering

Ansök om stöd till insatser för internationalisering

VEM KAN SÖKA?
Detta gäller till företag med 2-49 anställda. Företaget ska ha en nettoomsättning på minst 3 Mkr samt ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen. Om det sökande företaget ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

FÖR VAD KAN JAG SÖKA?
Stödet ska användas för att företaget skall nå nya marknader med extern kompetens. Det kan vara i form av konsulttjänster eller anställning av expertkompetens. Detta kan avse juridiska konsultationer, sökning av säljkanaler, anpassning av vara/tjänst, projektanställning, resor mm. Stödet kan inte användas till löpande traditionellt arbete eller till eget arbete av företagets ordinarie personal.

HUR MYCKET KAN FÖRETAGET FÅ I STÖD?
Företaget kan söka stöd på mellan 50 000 - 250 000 kr och kan få ersättning för upp till 50% av kostnaden. Resterande medfinansiering står företaget själv för, i form av egen kontant insats.

EU_REGLER KAN BEGRÄNSA VEM SOM KAN FÅ STÖD?
Tillväxtverket beviljar stöd till affärsutvecklingscheckar som ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt kommissionens förordning.
Subventioner eller bidrag i form av stöd av mindre betydelse som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).
 

MER INFORMATION

Johan Norinder 
035-153830
johan.norinder@almi.se

Conny Nilsson
035-153817
conny.nilsson@almi.se

Sidan uppdaterad 2016-03-11