Ta hjälp av studenter!

Genom Miljöbron kan ni som företag få kostnadsfri hjälp av välutbildade studenter att utveckla ert hållbarhetsarbete.

Som en del av studierna arbetar studenter med era frågeställningar i grupp eller enskilt. Ta in en praktikant, delta som caseföretag i en kurs eller få hjälp genom examensarbeten. Under hösten samarbetar Miljöbron med universitet och högskola i ett antal kurser, se nedan. Läs mer om respektive kurs och hur ditt företag kan få hjälp på deras hemsida. Ju tidigare du anmäler ditt företag, desto säkrare är det att ni får hjälp till hösten! Till hösten 2016 har de många studenter som vill komma ut och få arbetslivserfarenhet. Miljöbron hjälper er hitta rätt student till rätt uppgift!

SÅ FUNGERAR DET 

Har ni en miljö– och hållbarhetsrelaterad ide som ni inte vet hur ni ska gå vidare med? I 19 år har Miljö-bron hjälpt företag och studenter att hitta varandra i miljö– och hållbarhetsprojekt, med goda framgångar. Vi hjälper er att formulera en projektbeskrivning, rekrytera studenter med rätt kompetens och finns hela vägen med som en trygghet. Projektets omfatt-ning kan variera från 20 timmar till 20 veckor. När projektet är klart presenterar studenterna resulta-ten för er och ni får skriftlig dokumentation, direkt användbart i ert utvecklingsarbete.
 

AKTUELLA MÖJLIGHETER I HÖST

MILJÖLEDNING 

PRODUKTUTVECKLING 

MILJÖLEDNING I SJÖFART 

KVALITETSLEDNING 

MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI 

LIVSCYKELANALYS 

MILJÖPSYKOLOGI 

PRAKTIK & EX-JOBB 

 

För mer information och anmälan, besök Miljöbrons hemsida eller kontakta på: 

031-202 789, info@miljobron.se 

www.vastragotaland.miljobron.se/foretag

 

Sidan uppdaterad 2016-09-01