Framtidens Brunnspark formas i höst

Var med och påverka hur Brunnsparken ska se ut!

Brunnsparken ska omvandlas till en vacker, spännande och användbar plats. 

I höst genomför kommunen en designdialog, en serie workshops. Du som bor och är verksam inom ett område runt Brunnsparken är varmt välkommen till träffarna för att påverka vad man ska kunna göra på platsen och hur den ska se ut.

Förutom närboende och verksamma intill platsen har även föreningar, småbarnsföräldrar, ungdomar, unga vuxna med flera bjudits in. Övriga intresserade får gärna höra av sig eftersom fler eventuellt kan få plats.

Designdialogens deltagare tar tillsammans fram idéer och lösningar och är med och prioriterar de förslag som kommer fram. 

Designdialogen äger rum tisdagskvällarna 13 september, 4 oktober, 25 oktober.
 

För mer information, se www.varberg.se/brunnsparken

 

KONTAKT:

Jennie Fagerström             

projektledare                                

Hamn- och gatuförvaltningen

jennie.fagerstrom@varberg.se

070-981 00 55

Sidan uppdaterad 2016-08-16