VARBERGS AFFÄRER

Den 28 oktober utkommer Marknad Varbergs nya satsning Varbergs Affärer. Det är en helt ny tidning om och för näringslivet i Varbergs kommun.

Med artiklar och notiser kommer vi att berätta om det mesta som har med näringslivet att göra. Handel, industri, utbildning, boende och konferens är några av ämnena som kommer att finnas med. Tidningen delas ut gratis till företag och hushåll i Varbergs kommun.

INSPIRATION OCH INFORMATION
Syftet med tidningen är att inspirera till entreprenörskap och samarbete mellan företagare. Vi hoppas också att kunna skapa kännedom och få läsarna att känna stolthet och nyfikenhet kring Varbergs näringsliv. Kanske kan vi även inspirera några att själva våga förverkliga sin idé.

Liksom föregångaren, hösttidningen ”Varberg 365 dagar”, kommer tidningen ut en gång om året. Med ny spets, form och utseende kommer den att ligga på fikaborden länge.

Tidningen går ut till runt 3.000 företag och 30.000 hushåll i Varbergs kommun. Utdelning till företag runt den 28/10. Utdelning till hushåll med Varbergs Posten 4/11. 


Annonsbokning: 
Elisabeth Welzenbach, elisabeth.w@marknadvarberg.se
Tel 0340-868 26, 0723-24 60 68.

Övrig info och tekniska frågor: 
Owe Olsson, owe@marknadvarberg.se
Tel 0340-868 13, 070-30 11 427. 


 
Förstora bilden genom att klicka på den!

Sidan uppdaterad 2015-10-19