Testa Timbankskompassen!

Timbankskompassen är en digital vägledning inför din rådgivning i Timbanken.

På Timbankskompassen kan du svara på tio frågor kring ditt företags behov och få vägledning i val av rådgivningsområde. Du kan göra Timbankskompassen hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

När du anmält ditt intresse på Timbanken.se får du göra Timbankskompassen igen och först då registreras dina resultat och blir till vägledning för dig och den konsult du väljer att få rådgivning hos.

TESTA TIMBANKSKOMPASSEN HÄR


Timbanken erbjuder affärsutvecklarstöd inom fem kompetensområden utan kostnad
Timbanken erbjuder kvalitativ konsulttid med erfarna och kunniga personer inom fem områden. Konsulten hjälper och ger dig råd så att du som entreprenör får ett  externt stöd för att utveckla ditt företag. Du kan däremot inte förvänta dig praktisk hjälp såsom tex  att bygga en hemsida, göra en färdig marknadsplan eller en deklaration.

Sidan uppdaterad 2015-05-15