Innovationscheckar med Coompanion

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Coompanion distribuerar Vinnovas Innovationscheckar där kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100.000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Checken kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.


Läs mer om Innovationscheckarna, kriterierna och ansökan på www.halland.coompanion.se

Sidan uppdaterad 2015-06-11


Driva & Utveckla

Driva & Utveckla

Har du funderingar på att utveckla eller utöka din verksamhet?

Timbanken

Timbanken

6000 timmar, 1200 företag, 30 konsulter. Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla di ...