Varberg växer

I en tid då urbaniseringsvågen är större än någonsin står Varberg inför helt nya utmaningar. 

Samtidigt som kommunen planerar för en förtätning av tätorten, med bland annat tågtunneln och nya stadsdelen Västerport, är behovet av att planlägga för verksamheter och satsa på serviceorterna stort.

Varbergs kommun växer år efter år och beräknas komma upp till 80.000 invånare kring år 2030. Nya bostäder och detaljplanläggning av verksamhetsmark ska möta upp efterfrågan. Och genom medborgardialog och deltagande ska Varbergsborna gemensamt göra att kommunen förblir en attraktiv plats att bo och verka i. Varbergs Affärer träffade kommunens samhällsutvecklingsdirektör Jan Malmgren och pratade framtid.

Hur agerar ni från kommunens sida i frågan om nya bostäder och industrietableringar?
  – Vi måste tänka strategiskt och långsiktigt, det vi planerar idag kommer att ha effekter om tio år. Det är viktigt att kommunen tar initiativet genom att ta kontroll över egna tillgångar och köpa mark. Samla kraft inför kommande stora projekt, helt enkelt. 

Hur många nya bostäder ska byggas?
  – I kommunens planer ingår över 7000 nya bostäder fram till 2030, av vilka 2000 ska byggas i serviceorterna och drygt 5000 i stadsområdet. Idag kan ett trendbrott skönjas där allt fler orter fått tillbaka en känsla av stolthet och allt fler företag väljer att starta verksamheter där. Inte bara inom besöksnäringen, utan även inom produktion och industrin.

Hur tar man tillvara denna trend?
  – En viktig del i utvecklingen har varit medborgardialogen där de boende i en ort själva har arbetat med lokala utvecklingsplaner för att komma fram till vilka behov som finns och vad som kan göra orten mer attraktiv.
 – Det kan vara enkla saker som att fastighetsägarna ser till att husen är vackra och välskötta och att de boende anlägger fina trädgårdar. Det ger en positiv känsla som sprider sig inte bara bland de boende utan även till besökare så att de upplever orten som välmående. 

Vilka praktiska konsekvenser har denna positiva utveckling?
  – Att en ort blir mer attraktiv kan till exempel bidra till en positiv utveckling av fastighetsvärdena på orten, vilket i sin tur kan leda till att bankerna är mer villiga till att låna ut pengar och det blir lättare för privatpersoner och näringsliv att både bygga och etablera sig på orten.
– Tillsammans med invånarna vill vi skapa de förutsättningar som behövs för att Varberg ska fortsätta växa. Men det är viktigt att styra utvecklingen så att vi inte bygger sönder vår kust. 

Finns det något styrmedel för att locka fler att etablera sig i inlandet?
    – En viktig pusselbit är detaljplaneringen av mark för verksamheter. I dag finns det flera alternativ för företag som söker att etablera sig inom kommunen. Vid Östra Holmagärde finns det mark som snart blir tillgängligt med VA och bra kommunikationer. Utvecklingen av Varberg Nord har resulterat i en fin entré till staden där det redan idag finns verksamheter av hög kvalitet. Även i Träslövsläge och i Himle finns det verksamhetsmark. 

Hur mycket verksamhetsmark finns tillgänglig i detaljplaneringen?
  – I princip kan man säga att om man behöver mycket mark, då är det väntetid, men för små och mellanstora företag finns det mark direkt. 

Vilka andra projekt ligger i startgroparna?
  – Ett spännande projekt är pendlingsstationen i Väröbacka. Varberg ligger också i framkant när det gäller utbyggnaden av fibernätet vilket kommer att underlätta för både privatpersoner och företag att etablera sig och arbeta i hela Varbergs kommun.
 – Den starka tillväxten i Varberg kan till stor del förklaras med tillväxt i både Göteborgs, Hallands- och Skåne/Öresundsregionen. Därför kommer utbyggnaden av Västkustbanan att påverka Varberg ytterligare och kan skynda på tillväxten. Pendelavståndet till Göteborg kommer att hålla sig kring 30 minuter.
 – Vår förhoppning är att företag ska etablera sig i närheten av det nya stationsområdet. Vi ska försöka locka hit större företag, och drömmen vore ju att få till etableringar av huvudkontor här, istället för i Göteborg, säger Jan Malmgren. 


TILLVÄXTFAKTA
Aktuell befolkning i Varberg: ca 60 500 i hela kommunen, 29 261 i tätorten. Nettotillväxten i Varberg är på 625 invånare per år i genomsnitt, där räknas alla som flyttar in och ut från kommunen samt de som föds och dör.
Bostadsplaner: Fram till 2030 planeras över 7000 nya bostäder, 2000 i serviceorterna och drygt 5000 i tätorten.
Kommunens serviceorter: Som serviceorter, det vill säga orter som erbjuder grundläggande kommunal service, räknas: Tvååker, Rolfstorp, Skällinge, Bua, Väröbacka/Limabacka, Veddige och Kungsäter.
Mer information: Vill du veta mer om kommunens planer för boende- eller verksamhetsmark kan du besöka hemsidan www.varberg.se och klicka på: bygga, bo & miljö.

 

Sidan uppdaterad 2015-12-01