Etikhus satsar på Lean Production

Etikhus har i många år gjort Varberg snyggare med sina arkitektritade hus. Nu går företaget in i en ny fas där man letar efter förbättringsmöjligheter i produktionsprocesserna – med hjälp av en modell från bilindustrin.

Etikhus i Varberg har sedan starten 1997 erbjudit helhetslösningar för byggandet av arkitektritade hus. Företaget har ingen färdig huskatalog utan erbjuder kundanpassade hus, från små sommarstugor till både traditionella och mer spektakulära villor.
   – Vi har allt under egen regi, från administration och projektledning till arkitekter och snickare. Varje hus är unikt, det är så vi jobbar, berättar Pär Börjesson, vd Etikhus.

I dags dato har Etikhus ett 30-tal anställda och bygger hus på Västkusten, med det främsta upptagningsområdet från Halmstad till Göteborg och med Varberg i fokus. Flera stora projekt är på gång, som flerbostadshuset Putsegården på centrala Hisingen och villaområdet Trönningenäs där 46 nya villor snart börjar byggas.
  – Lean Production är ett koncept som ursprungligen kommer från bilindustrin och går ut på att reducera förluster i alla led i en produktionsprocess. Det gäller att hitta förlusterna och ta bort dem i största möjliga mån. Resultatet blir högre kvalité, nöjdare medarbetare, högre lönsamhet och bättre kundnöjdhet, säger Håkan Berndtsson, styrelseordförande och projektledare för Lean Production på Etikhus. 

Lean Production är en företagsfilosofi som startades på Toyota-fabriken i Japan under benämningen Toyota Production System. Det går ut på att eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar mervärde för slutkunden. Mer värde för mindre arbete.
  – I vintras ansökte vi om att komma med i produktionslyftet och vi började samarbeta med deras konsulter på Lean Production efter sommaren, så vi är precis i starten av projektet, säger Håkan Berndtsson. 

Produktionslyftet är ett nationellt program som skapades av Teknikföretagen och IF metall för att höja de svenska företagens konkurrenskraft. För Etikhus betyder det mer konkret att externa coacher kommer till företaget två dagar i månaden i 18 månader för att hjälpa till att implementera Lean Production. Samtidigt har Etikhus skapat en egen styrgrupp som coacherna jobbar emot och en referensgrupp med företagets viktigaste partners som på så sätt blir delaktiga i projektet. Där ingår det entreprenörer, underleverantörer, konsulter och Stadsbyggnadskontoret. 

Startskottet för projektet var en gemensam workshop där styr- och referensgrupperna fick bygga en fiktiv fabrik med Lego-bitar under 12 minuter. Sedan fick gruppen göra två Förbättringar i processen och bygga upp fabriken på nytt, sedan två förändringar till, och så vidare.
  – Det var överraskande hur bra resultat övningen gav, vi blev allt mer effektiva och organiserade oss bättre för varje gång, berättar Pär Börjesson. 

Med implementeringen av Lean Production tar Etikhus ytterligare ett steg för att säkra en så miljövänlig produktion som möjligt.
  – Vi ser det som en del i vårt arbete ur ett hållbarhetsperspektiv. Ju effektivare vi är desto mindre avtryck på miljön, exempelvis genom mindre materialspill, effektivare transporter och kortare ledtider. Allt som allt är det förbättringar som är bra för både miljön och lönsamheten, säger Pär Börjesson. 

Samtidigt som konsulterna från Produktionslyftet jobbar med styrgruppen har två av Etikhus egna anställda, som sitter i styrgruppen, påbörjat en utbildning i Lean Production på deltid hos Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
  – Idén är att när konsulterna lämnar oss så kan våra egna Lean Production-experter ta över. Genom att arbeta mot referensgruppen kommer det vi lär oss att spilla över på våra partners. Det i sin tur gör att hela processkedjan blir effektivare. En vinna-vinna situation för alla, från underleverantörer till kunder och i slutändan även för Varberg, säger Pär Börjesson.

Sidan uppdaterad 2015-12-01