Mentor Utveckla Företag

Ingen växer ensam. Vill du bidra till de nya företagens lönsamhet och tillväxt? Eller behöver du ha en erfaren mentor som bollplank i ditt företag?

Mentor Utveckla Företag är en chans för dig att bidra till de nya företagens lönsamhet och tillväxt samtidigt som du själv utvecklas. Som mentor i detta program bidrar du till affärsutveckling, ett bättre ledarskap och kan ge en personlig syn på adeptens möjligheter.

Mentor Utveckla Företag ger dig även en chans för dig som vill utvecklas som företagare. Som adept i detta mentorprogram får du tillgång till en samtalspartner som bidrar med kunskap och erfarenheter kring de områden som just du behöver för att nå ett bättre resultat i ditt företagande.
 

Vem kan bli mentor?

►   Du som har erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap.

►   Du som är beredd att avsätta tid och engagemang under ett års tid.

►   Du som har ett uppriktigt intresse för människor och är beredd att, på ideell basis, hjälpa nya företagare.

Vem kan bli adept?

►   Du som vill utveckla dig själv, din affärsidé och ditt företag.

►   Du som är beredd att avsätta tid och engagemang under ett års tid.

►   Företaget ska vara startat

►   Företaget ska bedrivas som heltids-sysselsättning.

 

Vilka är adepter?

Adepterna är företagare som vill utveckla sig själva och sitt företag och känner att de skulle behöva en erfaren person att bolla sina frågeställningar med. Någon som kan bidra med erfarenheter och kunskaper.

Vilka är mentorer?

Mentorerna är erfarna företagare som vill bidra till näringslivet och ge den hjälp man själv kanske hade önskat att den fanns vid den egna starten. Alla mentorer ställer upp helt ideellt och får alltså ingen ersättning för det jobb och det engagemang de lägger ner.
 

Så här går det till!

MENTORER
Programmet pågår under ett år.

Vi börjar med att intervjua alla intresserade adepter och mentorer för att kunna matcha lämpliga par. När paren är matchade bjuds de in till en gemensam kick-off. Därefter arrangeras två nätverksträffar under året. Utöver de gemensamma träffarna möts mentor och adept ca en gång per månad.

ADEPTER
Programmet pågår under ett år och kostnaden för deltagande är 1000 kronor .

Vi börjar med att intervjua alla intresserade adepter och mentorer för att kunna matcha lämpliga par. När paren är matchade bjuds de in till en gemensam kick-off.

Därefter arrangeras två nätverksträffar.

Utöver de gemensamma träffarna möts mentor och adept minst en gång per månad.

 

Läs mer på www.almi.se

Kontaktperson på ALMI:

Marie Johnsson

Tel. 035-153810

Marie.johnsson@almi.se

 

Sidan uppdaterad 2013-04-08