Översiktsplan

En översiktsplan visar den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden i kommunen.

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2010 översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupad översiktsplan för stadsområdet och fördjupad översiktsplan för Trönninge.

Översiktsplanerna sträcker sig ca 20 år framåt och ger möjlighet till totalt ca 7 000 nya bostäder och nya verksamhetsområden.

I planerna föreslås att den största utbyggnaden främst ska ske i staden, i serviceorterna eller i samhällen längs kollektivtrafikstråk. Nya bostäder och verksamheter ska tillkomma som kompletteringar i befintliga områden eller genom nya områden i anslutning till befintlig bebyggelse. En tät och sammanhållen stad med korta avstånd eftersträvas.

En översiktsplan visar den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden i kommunen. 

LÄS MER OM AKTUELL ÖVERSIKTSPLAN

 

Sidan uppdaterad 2017-12-18