Logistikbranschen

Varberg är knutpunkten på västkusten. På cirka en timme tar du dig från Varberg med bil eller tåg norrut till Göteborg, söderut till Halmstad eller österut till Borås.

LOGISTISKT CENTER
Flera logistikföretag har etablerat sig i Varberg. Verksamhetsområdet Varberg Nord ligger i krysset där E6 och riksväg 41 möts, fem kilometer från hamnen. Här har du ett perfekt skyltläge mot E6. Bland de som etablerat sig på Varberg Nord finns det belgiska storköksföretaget Hot Cuisine, som har distribution i Skandinavien samt till Mellaneuropa.

VARBERGS HAMN
I Varbergs centralort ligger Varbergs hamn, Sveriges största för export av sågade trävaror. Hamnen har ett otroligt bra strategiskt läge. E6/riksväg 41 ligger 5 km "raka spåret" från hamnen. Västkustbanan går alldeles bredvid med stickspår direkt in på hamnområdet. Detta gör att Varberg bildar ett centrum för distribution och transporter över hela Sverige och ut mot kontinenten.

FAKTA
Farleden från öppet vatten in till hamnen är ovanligt kort (1 nautisk mil) och lättnavigerad.
Närmare 700 gånger per år kan man se handelsfartyg anlöpa hamnen och 2-3 gånger dagligen avgår Stenafärjan med passagerartrafik över till Danmark.
 

Sidan uppdaterad 2012-03-15