Swedpartnership

Är du på väg att etablera ditt företag på nya marknader?

Över 100 svenska små och medelstora företag har redan sökt och erhållit finansiellt stöd från Swedpartnership.  Från och med 2013 uppgår det möjliga stödbeloppet till maximalt ca 1,7 miljoner kr.

Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. De kan finansiera ditt företags samarbete med en lokal leverantör eller distributör. Ett projekt kan även avse ett joint venture eller etablering av ett helägt dotterbolag.

Stödet ges i form av ett lån som skrivs av efter avslutat projekt. Det maximala stödbeloppet för ett projekt uppgår till 200 000 euro eller ca 1,7 miljoner kr och kan högst uppgå till 40% av de totala beräknade kostnaderna för projektet.

Swedfund International AB ägs av svenska staten och erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Etableringsstödet, som getts namnet Swedpartnership, har till syfte att med hjälp av svenska små och medelstora företags teknik, kunnande och investeringsvilja bidra till att utveckla den privata sektorn i Swedfunds verksamhetsländer. 

Är du intresserad?
Innan du skickar in din ansökan rekommenderas du att ta en personlig kontakt med någon av kontaktpersonerna på Swedpartnership.

KONTAKT
Swedfund - Swedpartnership
Tfn: 08 – 725 98 85
Webbplats: www.swedpartnership.se 

Sidan uppdaterad 2013-07-26