Invest Halland

Invest Halland - a source of opportunities. Expandera genom att samarbeta med utländska partner. Invest Halland vet hur.

Det finns en hel del företag i Halland som skulle tjäna på att samarbeta med utländska partners. Det finns även en hel del utländska företag som är öppna för att investera i Sverige. 

INVEST HALLAND
Invest Halland arbetar för att få företag att mötas och växa tillsammans. Man arbetar för att underlätta för att koppla ihop halländska företag med internationella företag. Med syfte att båda ska få möjlighet att expandera sin verksamhet och öka sin vinst. 

MATCHMAKING – när företag möts och växer
Invest Hallands huvudsakliga affärsmetod är matchmaking. Matchmaking är ett effektivt sätt att skapa utvecklings-möjligheter och kundnytta för företagen, regionen och kommunerna i Halland. De blickar inåt (Halland) och utåt (internationellt) samtidigt. 

GODA AFFÄRSMÖJLIGHETER
Små och medelstora företag har sällan de resurser som krävs för att leta efter nya marknadsmöjligheter utanför sin närmaste omgivning eller i utlandet. Målsättning är därför att vara ett stöd för dessa företag. Ambitionen är att förse dem med kontakter och nya möjligheter att bredda eller spetsa sitt erbjudande.

Halland – redo för internationell utveckling

Halländska företag hävdar sig redan bra nationellt. Vårt stöd kan vara det som behövs för att de ska kunna utvecklas och etablera sig på en internationell marknad. Internationella företag får en möjlighet att utveckla och komplettera sin egen verksamhet i en av Europas med spännande regioner. 

LÄS MER OM INVEST HALLAND

KONTAKT
Peter Syrén 
Verksamhetschef 
Telefon: 035-17 98 44, 070-298 89 75 
E-post: peter.syren@regionhalland.se

Sidan uppdaterad 2017-12-18