Business Sweden

Halland har ökat sin export under 2011. Vilka länder exporterar vi helst till idag? Har du funderat på att göra affärer med utlandet?

Statistik från SCB visar att de cirka 1500 exportföretagen som finns i Hallands län har ökat sin export även under 2011, trots kris och ekonomiskt oro på flera exportmarknader.

Under de senaste åren har exportvolymen ökat i genomsnitt med cirka 5 procent per år. Dessutom har antalet exporterande företag i Halland de senaste tio åren nästan fördubblats, från cirka 950 under 2001 till drygt 1500 under 2011.

Statistiken från SCB visar också att en stor del av Hallands export går till våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland, men även Storbritannien, Nederländerna, Polen och USA finns med på Hallands exportkarta.

Har du funderat på att göra affärer med utlandet? 

Ring oss på näringslivs- och destinationskontoret, vi ordnar regelbundet träffar om detta och vi kan även hjälpa dig vidare.
 

KONTAKT
Åsa Åkesson, näringslivs- och destinationskontoret
Varbergs kommun
Telefon: 0340-86818
E-post: asa.akesson@varberg.se

Eller kontakta och boka möte med: 

Oleg Zastenker på Business Sweden
Telefon: 0708-94 92 02
E-post: oleg.zastenker@business-sweden.se 

 

Sidan uppdaterad 2017-12-18