Timbanken

6000 timmar, 1200 företag, 30 konsulter. Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

VAD ÄR TIMBANKEN?
Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Timbanken är laddad med kompetens och ett antal timmar fri rådgivning för Hallands företagare och ger minst 1200 företagare och entreprenörer i Halland möjlighet att få se sitt företag utvecklas och växa.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden: Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling. Ekonomi, avtal och juridik, Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling, Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar, Produkt/tjänsteutveckling och import/export, Digitalisering, teknik och automation, Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR.

Rådgivningen inom varje område utförs av 30 kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Erbjudandet Timbanken startar den 3 januari 2017 och avslutas den 31 december 2020. 

HUR KOMMER JAG I KONTAKT MED TIMBANKEN I VARBERG?
Det gör du genom att höra av dig direkt till näringslivs- och destinationskontoret som tilldelar timmar i Varberg. Här får du en personlig kontakt och möjlighet att diskutera ditt företags behov. Tillsammans registrerar ni ditt företags uppgifter och ansöker om ett konto i Timbanken.

Här vänder du dig till: 
Åsa Åkesson på naringsliv@varberg.se eller på telefon 0340-86810.

Du kan även gå in på Timbankens egna hemsida, www.timbanken.se. Där du hittar all information du behöver. Dels hur man går tillväga men också en utförlig presentation av alla konsulter och specialister.

Så snart du fått klartecken om att du tilldelats timmar, kan du boka tid hos den eller de konsulter och specialister du vill träffa.


HUR KAN DU ANVÄNDA TIMMARNA I TIMBANKEN?

Om du öppnar konto i Timbanken får du som är företagare, såväl ny som redan etablerad, tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året.

- Kanske vill du förbättra din marknadsföring och försäljning?
- Kanske vill du och ditt företag satsa på en ny exportmarknad?
- Kanske behöver du ett bollplank för att utveckla din produkt, tjänst eller idé?

I dialog med kommunernas näringslivsenheter bestämmer du sedan vad du vill få hjälp med. Hos vem du vill använda dina fem timmar väljer du själv.


VAD HÄNDER EFTER MÖTET?
Efter mötet med konsulten skickas en enkät till dig med frågor om rådgivningens kvalité. Vi är tacksamma för dina åsikter vilket gör att vi kan följa upp konsulternas kvalité och anpassa utbudet om det finns en efterfrågan på annan kompetens.
 

VILKA ÄR SPECIALISTERNA OCH KONSULTERNA I TIMBANKEN?
Timbankens hemsida finns en utförlig presentation av alla konsulterna. Totalt är det  30 konsulter (från 16 upphandlade konsultbolag) att välja på utifrån fem kompetensområden.

Konsulterna finns att nå i hela Halland. En del både i norr och söder och en del enbart i den ena delen. Detta framgår tydligt i presentationerna.
 

VEM STÅR BAKOM TIMBANKEN?
Region Halland finansierar, följer upp och kvalitetssäkrar Timbanken, ett basutbud av affärsutvecklarstöd. Det sker i nära samarbete med Hallands sex kommuner. I varje halländsk kommun finns det på kommunernas näringslivsenhet kontaktpersoner som du kan träffa för att diskutera Timbanken. Allt för att göra det enkelt och tillgängligt för dig.

Region Halland finansierar rådgivningen för att stimulera till utveckling och tillväxt av det halländska företagandet. Det finns ett kostnadstak på 3 miljoner per år vilket styrs av företagens efterfrågan på tjänster och varje kommun är tilldelade en pott baserad på antalet invånare i kommunen.

 

TIMBANKEN - KONTAKTUPPGIFTER KOMMUNER
 

TIMBANKEN - KONTAKTPERSON REGION HALLAND

BEA LINDELL
Utvecklingsledare
Näringslivsavdelningen, Regionkontoret
Telefon: 035-17 98 19
E-post: Bea.Lindell@regionhalland.se

Sidan uppdaterad 2017-12-18


Bli sökbar

Bli sökbar

I dagens internetsamhälle sker mycket marknadsföring på nätet. Främst med hjälp av sökmotorer och sociala medier. Men hur ska ditt företag veta vad som gäller? En konsult via Timbanken gör dig sökbar.