Skuggstyrelser

Första steget mot en styrelse!

Att delta i en skuggstyrelse innebär att du tillsammans med andra företagare arbetar under styrelseliknande former. Ni arbetar med verkliga problem som kan kopplas till ditt egna företag.

Att delta i en skuggstyrelse ger dig en god insikt om vikten av att arbeta med strategiska frågor. Tillsammans med andra företagare träffas ni vid lika många tillfällen som gruppen har deltagare. Under varje möte lyfter en av deltagarna fram ett verkligt problem eller en möjlighet som diskuteras. På så sätt arbetar ni på djupen med varandras företag.
 

PROVA PÅ OLIKA ROLLER
I skuggstyrelserna får du prova på alla de olika rollerna som ingår i en styrelse – föredragare, ordförande, sekreterare och ledamot. Dessutom använder du dig av, och lär dig se nyttan med olika dokument och verktyg så som ägardirektiv och vd-rapport.


TA DEL AV ANDRAS ERFARENHETER
Skuggstyrelserna tränar deltagarna i att arbeta professionellt både i ledningsgrupp och i en styrelse. Du får dessutom ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Det ger kunskapsöverföring mellan branscher samt nya inspirerande nätverk.

För mer information, ta kontakt med en rådgivare och läs mer på ALMIs webbplats.

Sidan uppdaterad 2014-08-28